เรียกดูผลิตภัณฑ์และบริการ

Product/Service สินค้า
API S SIZE
  • รองรับ: 50 คน
  • Port: 200 Mbit
เลือกรอบการเรียกเก็บเงิน:
API M SIZE
  • รองรับ: 100 คน
  • Port: 400 Mbit
เลือกรอบการเรียกเก็บเงิน:
API L SIZE
  • รองรับ: 150 คน
  • Port: 600 Mbit
เลือกรอบการเรียกเก็บเงิน:
API XL SIZE
  • รองรับ: 200 คน
  • Port: 1000 Mbit
เลือกรอบการเรียกเก็บเงิน: